PARTNERZY

  • Mazurkas Hotel, Prezesi: Andrzej Bartkowski, Andrzej Hulewicz
  • Senacka Komisja ds. łączności z Polakami za granicą
  • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego pan Jan Żychliński
  • Burmistrz miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki pan Paweł Kanclerz