MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel – koncerty zorganizowane wspólnie z fundacją AVE PATRIA

Grudzień 2013 – koncert „Kolędy Rosji, Ukrainy i Polski”.
Wystąpili: Kira Płonczyńska – sopran, Natalia Kowalenko – sopran, Anna Pioterczak – sopran, Patrycja Baczewska – fortepian, organy, Andrzej Płonczyński – fortepian, Wiesław Bednarek-baryton, Aleksander Kamedulski – baryton, Tadeusz Melon – skrzypce oraz dzieci z przedszkola „Akademia pod modrzewiem” z Macierzysza, Agata Kwiatkowska, Michał Las-Opolski. Prowadzenie – prezes fundacji Piotr Białek.

Październik 2013 – koncert „Romanse Rosyjskie”.
Wystąpili: Wiesław Bednarek-baryton, solista Opery Narodowej, Andrzej Płonczyński – fortepian, Tadeusz Melon – skrzypce oraz gościnnie w koncercie wystąpili: Natalia Kowalenko – sopran oraz Aleksander Kamedulski – baryton, student Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Prowadzenie – prezes fundacji Piotr Białek.

Styczeń 2013 – koncert „Powstanie Styczniowe – Pamiętamy!” z okazji 150-ej rocznicy Powstania Styczniowego.
Wystąpili: chóry polonijne z Litwy, Łotwy, Niemiec, Białorusi i Ukrainy oraz artyści scen warszawskich.

Czerwiec 2012 – koncert „Royal Rap”
Przeciwko narkomanii, alkoholizmowi i przemocy wśród młodzieży – uczestniczyło ponad 1000 uczniów i nauczycieli z terenu miasta i gminy Ożarów Mazowiecki