Major Jerzy Juszkiewicz nie żyje

12 lipca 2016 roku po krótkich cierpieniach odszedł na wieczną wartę major Jerzy Juszkiewicz, pseudonim „Leliwa” (ur. 11 listopada 1925 roku w Skarżysku-Kamiennej), żołnierz grupy dywersyjno-sabotażowej działającej w Obwodzie Armii Krajowej Pionki Radomsko-Kieleckiego Okręgu AK „Jodła”, po 1945 roku w konspiracji w organizacji WiN „Wolność i Niezawisłość”, W czasie działalności w Zrzeszeniu WiN w Warszawie był zastępcą Ryszarda Widelskiego ps. „Żbik”, kierownika komórki wywiadowczej „Syrena-Wisła” Komendy Głównej Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, straconego przez komunistów w więzieniu mokotowskim w styczniu 1949 r. Aresztowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w lutym 1948 r., po ciężkim śledztwie na Koszykowej i Rakowieckiej został skazany za działalność w WiN przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na 15 lat więzienia. Zwolniony z więzienia w listopadzie 1956 r.

Od lutego 1981 r. do 2000 r. przebywał za granicą (głównie USA) i działał w organizacjach polonijnych, min. w Nowym Jorku. Od wielu lat aktywnie działa w kilku środowiskach kombatanckich zrzeszających b. żołnierzy AK-WiN, zajmując w nich stanowiska we władzach naczelnych (m.in. jako v-ce prezes WiN Warszawa, członek Zarządu Korpusu „Jodła” AK).

1 marca 2007 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 2013 roku był Kanclerzem Kapituły Krzyża WiN.

W zmarłym prezes Fundacji Ave Patria pan Piotr Białek i Fundacja jako organizacja tracą wypróbowanego przyjaciela.

Mogą Państwo wysłuchać wspomnień majora Jerzego Juszkiewicza nagranych w 2015 roku przez Stowarzyszenie Odra Niemen.