KONTAKTY

Adres:
ul. A. Mickiewicza 27,
05-850 Ożarów Mazowiecki,  (PL)
Tel.: +48 603 292 005

Prezes Fundacji Piotr Białek:
fundacja.avepatria@gmail.com

Sprawy techniczne (strona internetowa):
avepatria.org.pl@gmail.com
Rachunek w: PKO Bank Polski SA o/Warszawa.
Nr konta: 40 1020 1055 0000 9102 0261 8197
Nr KRS 0000370214 (Krajowy Rejestr Sądowy)
NIP 118-205-18-76 (Numer Identyfikacji Podatkowej)