Koncert chóru z Baranowicz

Pieśń ujdzie cało…

                                      „Płomień rozgryzie malowane dzieje,
                                      Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
                                      Pieśń ujdzie cało.”

                                     Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod

Miesiąc styczeń to czas kiedy wspominamy Powstanie Styczniowe, bohaterski zryw  wolnościowy Polaków przeciwko imperium rosyjskiemu, którego 160 rocznica przypada w tym roku. Dwa lata toczących się krwawych walk nie przyniosły wyzwolenia, ale pamięć o powstaniu ożywiała w kolejnych dziesięcioleciach patriotyczne nastroje, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości pół wieku później.

Fundacja Ave Patria celebruje te najważniejsze wydarzenia w dziejach naszej państwowości, kultywując narodową kulturę muzyczną we współpracy z chórami polonijnymi na całym świecie. Pieśń ojczysta jest jedną z najdoskonalszych form  wyrazu ducha miłości do Ojczyzny, co w naszej tradycji od pokoleń przejawia się we wspólnym śpiewie i muzykowaniu.  Pieśń była też od zawsze wierną towarzyszką na szlakach bojowych tych, którzy bronili polskich granic. 

Tegoroczny koncert dedykowany bohaterom Powstania Styczniowego odbył się w wyjątkowym wykonaniu. Zaprosiłem Kraj Rodzinny, jeden z najlepszych chórów polonijnych, który swą działalność rozpoczął w 1990 r. przy Klubie Polskim w Baranowiczach na Białorusi.

Gospodarzem pierwszego koncertu na ziemi mazowieckiej był potomek powstańca styczniowego, Pan Piotr Remiszewski Burmistrz Milanówka. Jeszcze w noworocznym nastroju, pełnym życzeń i serdeczności, w pierwszej części koncertu wysłuchaliśmy tradycyjnych polskich kolęd przy barwnym akompaniamencie zespołu instrumentalnego. Koncert poprowadziła ze mną śpiewaczka i chórmistrz, Pani Magdalena Kotarska.  Wprowadziła nas ona w historie rodzących się na przestrzeni wieków polskich kolęd i pastorałek, które należą prawdopodobnie do najliczniejszych na świecie. Drugą część naszego spotkania otworzył także potomek powstańca styczniowego, Mecenas Andrzej Siedlecki. Imponująca wiedza historyczna Pana Andrzeja Siedleckiego i jego patriotyczna postawa nadały tej części spotkania podniosły nastrój. Niespodzianką okazał się utwór literacki Pana Mecenasa dedykowany Romualdowi Trauguttowi, jednemu z przywódców Powstania, w wykonaniu samego Autora.  Zwieńczeniem całości były pieśni i piosenki patriotyczne w wykonaniu  chóru  Kraj Rodzinny i akompaniującego mu zespołu instrumentalnego. Artyści pomimo długiej podróży i zmęczenia zaprezentowali bardzo wysoki poziom wykonania, za co w pełnej wzruszenia atmosferze zostali nagrodzeni długimi owacjami. Po koncercie w Zaborówku artystów przybyłych na nocleg powitał w gościnnych progach pałacowych gospodarz, Pan Antoni Borzewski.

Następnego dnia z samego rana cały zespół udał się na koncert do Błonia, gdzie w kościele pw. Narodzenia Pańskiego zgotował kolejną ucztę duchową  zgromadzonym tam słuchaczom, wśród których był  Pan Burmistrz, Zenon Reszka. Nagrodzeni gromkimi brawami goście z Baranowicz udali się wraz ze mną na ostatni, trzeci koncert w pobliskim Zaborowie, by w tamtejszym kościele wzbogacić wyśmienitą oprawą muzyczną mszę świętą. Po mszy odbył się koncert dedykowany powstańcom styczniowym. Po kilku bisach i gromkich brawach zostaliśmy zaproszeni przez Starostę PWZ, Pana Jana Żychlińskiego na obiad do Centrum Pomocy Misjom MOYO w Borzęcinie. Jestem bardzo wdzięczny Panu Staroście, który od lat jest

wiernym obserwatorem koncertowej działalności Fundacji Ave Patria  za to, że i tym razem był z nami. Dziękuję również za przybycie na koncert Wójtowi Gminy  Leszno, Panu  Grzegorzowi Banaszkiewiczowi.

Zorganizowane  koncert były pierwszym  tegorocznym przedsięwzięciem dedykowanym bohaterom Powstania Styczniowego i z satysfakcją i wielką  radością pragnę wyrazić moją wielką wdzięczność wszystkim tym, którzy mi pomogli w tym przedsięwzięciu.

Szczególne dziękuję:

Burmistrzowi Milanówka, Panu Piotrowi Remiszewskiemu

Burmistrzowi Błonia, Panu Zenonowi Reszce

Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Panu Janowi Żychlińskiemu

Śpiewaczce i Chórmistrzowi, Pani Magdalenie Kotarskiej

Panu Mecenasowi Andrzejowi Siedleckiemu

Właścicielowi Firmy ANDREA, Panu Andrzejowi Olizarowiczowi

Właścicielowi Pałacu Zaborówek, Panu Antoniemu Borzewskiemu

Ks. Proboszczowi Grzegorzowi Wieteska z parafii w Błoniu

Ks. Proboszczowi Sławomirowi Cieślakowi z parafii w Zaborowie

W imieniu wszystkich artystów przybyłych z Baranowicz na to krótkie tournee pragnę wyrazić wdzięczność za gościnność, finansowe wsparcie i upominki jakimi zostali obdarowani.

Z nadzieją na kolejne udane projekty koncertowe serdecznie zapraszamy do współpracy i wspierania naszych działań w propagowaniu  polskiej kultury muzycznej w kraju i za granicą.

Piotr Białek & Magdalena Kotarska