Dąb Antoni w Ożarowie Mazowieckim

thumbs_DSC02530-Dariusz-Skarzynski-nadanie-imienia-AntoniFundacja Ave Patria z panem prezesem Piotrem Białkiem została zaproszon do przygotowania oprawy artystycznej uroczystości przy pałacu w Duchnicach. 19 sierpnia 2016 roku w parku przy pałacu w Duchnicach odbyła się uroczystość nadania imienia Antoni pomnikowemu dębowi szypułkowemu.

 

Był to pomysł obecnej właścicielki pałacu pani Marii Gałczyńskiej, która w ten sposób chciała uczcić Antoniego Szymborskiego, dziadka naszej noblistki Wisławy Szymborskiej, który mieszkał w pałacu i zarządzał majątkiem duchnickim w latach 1879-1881. W tym też czasie spisał koleje swojego życia w pamiętniku zatytułowanym „Burzliwe fortuny obroty. Mój pamiętnik (1831-1881)”. Książkę tę poświęcił swojemu jedynemu synowi Wincentemu, ojcu poetki. Opisał w niej swój udział w Powstaniu Wielkopolskim, potem Węgierskim, Styczniowym, podróże po Europie i do Ameryki.

czytanie pamiętnika Antoniego Szymborskiego zaproszono Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, przedstawiciele którego w strojach z okresu Powstania Styczniowego pełnili honorową wartę przy pomnikowym drzewie w trakcie uroczystości. list z Fundacji W.Szymborskiej Związek Strzelecki Rzeczypospolitej. Przedstawiono zebranym krótką historię patrona wiekowego drzewa oraz został odczytany fragment pamiętnika Antoniego Szymborskiego.

Jeden ze strzelców Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej, biorących udział w wydarzeniu, odczytał list pana Michała Rusinka, prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej z Krakowa.

Wspaniałe, blisko dwustuletnie drzewo, o obwodzie pnia w pierśnicy 525 cm, opasane było czerwoną wstęgą. Uroczysty akt nadania imienia został dokonany przez wiceburmistrza Ożarowa Mazowieckiego pana Dariusza Skarżyńskiego, który przybył wraz z delegacją Urzędu Miasta w osobach Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa pana Roberta Głazowskiego, radnych pani Małgorzaty Rutkowskiej i Tadeusza Szmigla oraz skarbnik pani Małgorzaty Piotrowskiej. Patronat medialny sprawowało POP Radio Pruszków.

Urząd miasta zadbał o piękne zaproszenia, plakat, tablicę informacyjną przy dębie i smakowity catering. Organizatorami uroczystości był burmistrz Ożarowa Mazowieckiego pan Paweł Kanclerz oraz pani Maria Gałczyńska, właścicielka pałacu w Duchnicach. Przybyłych na uroczystość gości zachwyciła swoim dźwięcznym sopranem śpiewaczka Opery Narodowej pani Lidia Kitlińska, która przy akompaniamencie pana Tomasza Cala wykonała trzy pieśni. Do czwartej – Warszawianki, goście powstali i zaśpiewali wspólnie z artystką:

„Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wskrzeszenia był!
W tęczę Franków Orzeł Biały
Patrząc, lot swój w niebo wzbił.
Słońcem lipca podniecany,
Woła do nas z górnych stron:
„Powstań, Polsko, skrusz kajdany,
Dziś twój tryumf albo zgon!”
Przytaczamy zdanie kończące list Fundacji Wisławy Szymborskiej, które wszyscy będziemy pamiętali:

„Niech ten dąb będzie pomnikiem nie tylko samego Antoniego Szymborskiego – człowieka ze wszech miar zasługującego na upamiętnienie – ale również wszystkich innych, przeszłych i przyszłych, ludzi i pokoleń wyznających te same co on wartości”.

Fundacja Ave Patria dziękuje za piękny pomysł właścicielce pałacu w Duchnicach pani Marii Gałczyńskiej, jego doskonałą realizację oraz otwartość władz miasta Ożarowa Mazowieckiego na inicjatywy jego mieszkańców.

Tekst: Grażyna Lipska-Zaremba
Zdjęcia: Grażyna Lipska-Zaremba, Leonard Łuczak