Chór Społem – Mińsk, Białoruś

Polonijny chór „Społem” z Mińska na Białorusi został założony w 2004 roku. Zostaliśmy zarejestrowani w mińskim oddziale Związku Polaków na Białorusi. Początkowo występowaliśmy jako zespół ale potencjał i możliwości wokalne jego członków pozwoliły na szybkie przekształcenie w chór śpiewający na głosy. Członkami chóru są ludzie w różnym wieku, których łączy wspólne zamiłowanie do muzyki, chęć poszerzenia wiedzy muzycznej i możliwość realizacji swoich muzycznych zainteresowań. Ważna jest również satysfakcja ze wspólnych występów i koncertów.

Celem powstania naszego chóru jest rozwój polskiej kultury na Białorusi i jej prezentacja poza granicami kraju.

Chór wykonuje utwory religijne, ludowe, biesiadne a także piosenki białoruskie. W repertuarze chóru znajdują się również utwory o charakterze patriotycznym i świeckim. Chór bierze czynny udział w życiu Związku Polaków uczestnicząc we wszystkich uroczystościach organizowanych przez ZPB.

Ponadto chór „Społem” bierze udział w rożnych uroczystościach państwowych, religijnych i okolicznościowych.Chór prezentował swój repertuar pieśni polskich i ludowych pieśni białoruskich w Polsce; m.in. mieszkańcom Ziemi Koszalińskiej, w Ciechocinku, Aleksandrowie Kujawskim, Łomży i Białymstoku. Chór śpiewa również w wielu kościołach na Białorusi.„Społem” śpiewa dopiero 12 lat ale udało się chórowi zaskarbić wdzięczność słuchaczy za wzruszenia jakich im dostarcza swoim śpiewaniem. Odbieramy wiele słów uznania i podziękowania od słuchaczy naszych koncertów.

Obecnie chór „Społem” liczy około 25 osób, którzy z pasją i wielką radością śpiewają na chwałę Boga i pobudzają swym śpiewem serca ludzi.Dotychczasowy dorobek artystyczny:

1 miejsce (Gran Prix) w 2010 r. na XIII festiwalu pieśni religijnej (Salito Deo) w Kętach (Polska)
1 miejsce ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastoprałek 2011-2012 r. w Będzinie (Polska)
1 miejsce na 1 Festiwalu w Mińsku poświęconemu twórczości polskiej piosenkarki Anny German w 2012 r.

Dyrygentem chóru jest pan Aleksander Szugajew, absolwent Mińskiej Akademii Muzycznej, obecnie st. wykładowca Białoruskiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. M. Tanka (muzyczny fakultet).

W 2007 roku ukończył Koszalińske Studia Dyrygentów Chórów Polonijnych.

Pan Aleksander Szugajew w roku 2012 został uhonorowany Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.Prezesem chóru „Społem”z Mińska na Białorusi jest pan Włodzimierz Bibko.

Chór Społem.Chor Spolem, Minsk