Chór Quo Vadis i zespół Camerata

Chór Quo Vadis śpiewa już 16 lat.

Od 6 lat towarzyszy mu kameralny zespół muzyczny Camerata.

Oba zespoły założył pan Krzysztof Jędrysik, który jest też dyrektorem muzycznym i dyrygentem.

Chór i zespół działają przy parafii św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton, Ontario w Kanadzie. Miejscowość wchodzi w skład wielkiej aglomeracji Toronto. Jest to również duże skupisko polonii. Brampton, Mississauga, Milton to głównie tzw. emigracja solidarnościowa, czyli lata 80-te, początek 90-tych. Polonia w tych miastach liczy około 250 000 osób.

Na co dzień chór i zespół służą śpiewem i muzyką w macierzystej parafii prowadzonej przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej OMI. W 2016 roku minęło 200 lat od założenia tego zgromadzenia przez ś. Eugeniusza de Mazenod, późniejszego biskupa Marsylii.

Odwiedza też z koncertami inne parafie polonijne w Kanadzie oraz w Stanach Zjednoczonych.

Od 7 lat chór i zespół współpracuje z panią Kingą Mitrowską, absolwentką. Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, byłą solistką Teatru Wielkiego w Warszawie, śpiewaczką i pedagogiem.
Miedzy innymi chór prezentuje od pewnego czasu koncert „Dotyk Miłości”. Spektakl słowno‑muzyczny inspirowany jest poezją i przesłaniem św. Jana Pawła II i poezją ks. Jana Twardowskiego. Słowom towarzyszy muzyka Mozarta, Haendla, Lorenca, Donizettiego, Cacciniego, Lloyda Webbera, Jenkinsa, Rubika i innych. To poruszające i wzruszające dzieło, które będzie wykonane i w Polsce w trakcie V Zjazdu Chórów Polonijnych.