Chór Kraj Rodzinny Baranowicze – Białoruś

Śpiewają już 25 lat. Jak bardzo trzeba kochać śpiew i muzykę, aby jej poświęcać każdą wolną chwilę? Poza granicami Polski pieśń jest dobrem narodowym na równi z polskimi zabytkami materialnymi, pomnikami kultury i sztuki, ojczystym krajobrazem, literaturą czy językiem.

Od 15 lat kierownikiem i dyrygentem chóru jest pani Tatiana Pańko.

Chórem „Kraj Rodzinny” kierowali również dyrygenci: Piotr Kołdyczewski, Borys Kożewnikow i Janina Chwalko.

Redakcja „Ech Polesia” na stronie pięknie podsumowała pracę chóru przy okazji Jubileuszu dwudziestopięciolecia: „chór polski „Kraj rodzinny”, jest jednym z najlepszych chórów polskich na Białorusi i w całej postsowieckiej przestrzeni, który łączy wspaniałych ludzi, naszych Rodaków, zamiłowanych w polskiej piosence. Znany jest w naszych miastach i wsiach gdyż uświetnia swoją twórczością wszystkie uroczystości narodowe i kościelne, jest stałym gościem naszych festynów i odpustów, odwiedza polskie rodziny i ludzi starszych w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, kolęduje po wsiach i miasteczkach ziemi baranowickiej. Uczestnicy chóru często odwiedzają najmniejsze parafie, gdzie tworzą dla nielicznych starszych mieszkańców wzruszającą polską przestrzeń kulturową, duchową, nastrojową, przypominając im o latach ich młodości. Takie koncerty wspierają naszych najstarszych rodaków na duchu, wzmacniają także życie oddalonych parafii, a nieliczni polscy babcie i dziadkowie przez cały rok żyją wspomnieniami o tym niezwykłym wydarzeniu. Są wszędzie prawdziwymi ambasadorami polskości. Swoją niezmordowaną pracą robią często dla miejscowych Polaków więcej niż duże organizacje polonijne. Bez rozgłosu, z wielką pasją robią swoje. Organizują obwodowe i ogólnokrajowe konkursy i przeglądy kolęd. Reprezentują swoją ziemię na licznych festiwalach w Polsce i w świecie. Wspierają siebie nawzajem, są razem w chwilach radości i smutku – jak w dobrej rodzinie”.

Z historii chóru Kraj Rodzinny

Zespół powstał w latach dziewięćdziesiątych w Baranowiczach na Białorusi. Tworzyli go Polacy, którzy tradycyjnie, od pokoleń mieli zamiłowanie do śpiewu i muzyki.

Chór przyjął nazwę „Rota”. Została ona zmieniona na „Kraj Rodzinny”, gdy przywieziona na Festiwal Polonijny w Rzeszowie w 1980 roku przez zespół Polskiego Teatru Folkloru z Sydney w Australii pieśń „Kraj Rodzinny” stała się bardzo popularna na Białorusi. Powstały nowe wersje tej pieśni i stała się ona wizytówką chóru z Baranowicz.

Pieśń jest wyrazem tęsknoty do rodzinnych stron, wyrazem miłości do Ojczyzny. Twórcą prostej melodii jest kierownik kilku chórów polonijnych i działacz polonijny z Adelajdy Tadeusz Mikucki. Piękne słowa pieśni napisała jego żona Helena. W oryginalnej autorskiej wersji pieśń liczyła dwie zwrotki (odnoszące się do realiów australijskich):

W słońcu pławią się doliny
i gdziekolwiek spojrzysz rad,
kraj mej Matki, kraj rodzinny
kwitnie jak wiosenny sad.

Ref. Daleko, daleko, za morzem daleko,
Przepiękna kraina, kraj rodzinny
Matki mej.

Tutaj brzózka, tu kalina
Tam nad rzeką olszyn gaj,
To jest ziemia Jej rodzinna,
Gdzie jest drugi taki kraj?

Pieśń została dostosowana do realiów Polaków na Białorusi, dopisano kolejne zwrotki autorstwa Wiktora Adamowicza i Ryszarda Kacynela, zmieniono refren na: „ Nad Niemnem błękitnym, gdzie gaje strumyki przepiękna kraina, kraj rodzinny Matki mej.

Tu mnie wita krzyż przydrożny,
tam w kościele bije dzwon,
to Ojczyzny znak pobożny,
co jej stwarza polski ton.

To młodości me wspomnienia,
co upływa niby sen,
chcę powrócić, swym marzeniem,
przeszłość wpleść w dzisiejszy dzień.

Pani Jadwiga Szustał, prezes instytucji kulturalnej „Kresy” w Baranowiczach wspomina, że chór „Kraj Rodzinny” ćwiczył i śpiewał najpierw w Domu Budowlańca (na zaproszenie dyrektorki pani Teresy Sieliwończyk). Potem Klub Polski i Chór wynajmowali jeden z zabytkowych domków hrabiów Rozwadowskich (tam gościli Lecha Wałęsę, liczne delegacje zagraniczne: z Australii, Czech, Szwajcarii, Niemiec, Polski)”.

Od jesieni 1994 roku, chór „Kraj Rodzinny” działa w Domu Polskim przy ulicy Caruka 43 w Baranowiczach. Dom Polski w Baranowiczach powstał dzięki finansowemu wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i entuzjazmie miejscowych Polaków. Mieści również Społeczną Szkołę Polską im. Tadeusza Rejtana i redakcję „Polskiego Słowa” z Baranowicz.

Chór śpiewa po polsku, po białorusku, po ukraińsku, po rosyjsku, po łacinie. Wciąż pracuje nad wzbogacaniem swojego repertuaru. Od 10 lat chór współpracuje i występuje z orkiestrą instrumentów ludowych „Fajerwerk”.

Związek Polaków na Białorusi
Baranowicki miejsko-rejonowy oddział, prezes pani Jadwiga Szustał

Dom Polski w Baranowiczach
Dyrektor: Teresa Sieliwonczyk
ul. Caruka 43
225320 Baranowicze

Obw. Brześ, BIAŁORUŚ