Chór „Głos Duszy” – Mińsk, Białoruś

thumbs_IMG_8237Chór „Głos duszy” został założony przy kościele św. Szymona i św. Heleny w Mińsku na Białorusi w 1989 roku przez proboszcza, księdza-dziekana Władysława Zawalniuka.

Członkami chóru są dorośli, pracujący w różnych zawodach, studenci i uczniowie średnich szkół. Tylko niektórzy mają wykształcenie muzyczne.

Chór specjalizuje się w oprawie muzycznej liturgii. Wzmacnia przeżycia duchowe podczas rekolekcji i pielgrzymek. Nie ogranicza jednak swojej aktywności tylko do kościoła i parafii. Bierze udział w miejskich i państwowych uroczystościach, uświetnia swoim śpiewem wiele imprez, występuje w Filharmonii, daje koncerty w różnych instytucjach. Dzięki temu chór się rozwija nie tylko na poziomie parafialnym, lecz jest aktywnym uczestnikiem koncertów, międzynarodowych konkursów i festiwali.

Chór uczestniczył w koncertach w Polsce, na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w różnych miastach i miejscowościach na Białorusi. Może pochwalić się wieloma nagrodami, wyróżnieniami i dyplomami różnych festiwali i konkursów.

W 2010 roku chór śpiewał na scenie Winnickiej Filharmonii podczas dni przeznaczonych papieżowi Janowi Pawłowi II na Ukrainie (Winnica), uczestniczył w czuwaniach poświęconych Matce Bożej (Agłona na Łotwie, Berdyczów na Ukrainie). W 2010 roku i potem w 2013 chór brał udział w „Nocach Kościołów” we Wrocławiu.

Chór „Głos duszy” jest pierwszym wykonawcą utworów niektórych młodych kompozytorów białoruskich. Był też jednym z organizatorów i uczestników imprezy jubileuszowej poświęconej 80.rocznicy białoruskiego poety Grzegorza Baradulina na scenie Białoruskiej Państwowej Filharmonii. W 2013 r. chór wziął udział w programie kulturalnym „Europejskie Mosty”, podczas którego, wraz z Państwowym Chórem Akademickim im. G.Szyrmy i Chórem Mińskiej Katedry Świętego Ducha wykonał „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta na scenie Białoruskiej Państwowej Filharmonii.

Zespół współpracuje z wieloma białoruskimi pisarzami, wśród nich jest Wasilij Żukowicz, Rygor Baradulin, Marjan Duksa, Siergiej Zakonnikow. Ma też w swoim repertuarze utwory napisane specjalnie dla siebie przez takich kompozytorów, jak Helena Atraszkewicz, Alina Bezenson, Helena Abramowicz i in.

W repertuarze chóru są również utwory klasyczne takich kompozytorów jak Giovanni Battista Pergolesi, Antonio Vivaldi, Friedrich Georg Hendel, Jan Sebastian Bach, jak również dzieła współczesnych kompozytorów Białorusi, Ukrainy, Rosji, Bułgarii, Polski, Łotwy i innych.

Dyrygentem chóru „Głos duszy” jest doktor nauk pedagogicznych, docent wydziału sztuki wokalnej i chóralnej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego Kultury i Sztuki pani Tatjana Gażewska. Asystentką dyrygenta chóru jest Helena Abramowicz a organistką – Helena Abramowicz i Kalinika Miedwiedziewa.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

2002 rok – I nagroda na I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Łapskie Te Deum” w Polsce
2002 rok – pierwsza nagroda na IX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Mahutny Boża” (Wszechmocny Boże) w Mohylewie na Białorusi
2003 rok – pierwsza nagroda i GRAND PRIX na IV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Łapskie Te Deum” w Polsce
2012 rok – GRAND PRIX na IV Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek, Baranowicze, Białoruś
2012 rok – II miejsce i nagroda specjalna od Zarządu Generalnego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w 43.Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat”, Legnica, Polska
2013 rok – pierwsza nagroda na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Polska
2014 rok – GRAND PRIX na XVII Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo” w Kętach, Polska