Chór Czerwone Jagody – Minusińsk, Syberia, Rosja

Polacy na Syberii mają swój portal internetowy Rodacy na Syberii – jesteśmy Polakami. Wydawany jest też od 1997 roku kwartalnik pod takim samym tytułem.

Opisana jest też Polonia w miejscowości Minusińsk[1]. To średniej wielkości miasto liczące około 70 tysięcy mieszkańców, położone nad Jenisejem, w południowej części Kraju Krasnojarskiego. Rozwinięty jest przemysł elektrotechniczny, spożywczy, odzieżowy, meblowy. Miasto jest też ważnym węzłem drogowym (kierunek Mongolia i odgałęzienie kolei transsyberyjskiej). W Minusińsku można zwiedzić muzeum, jest założony w 1739 roku teatr. Prawa miejskie nadano miastu w 1822 roku. Odkryto pozostałości ośrodka metalurgicznego z końca III tysiąclecia p.n.e.

Na stronie Rodacy na Syberii możemy przeczytać o zespole folklorystycznym „Czerwone Jagody” z Minusińska. Zdjęcia pochodzą również z tego portalu.

„Polonijny zespół wokalny, który został założony w 1999 r. w Minusińsku jednocześnie z powstającym Stowarzyszeniem polonijnym – „Polonia Minusińska”. W repertuarze zespołu – polskie ludowe, biesiadne i estradowe piosenki, klasyczne utwory chóralne, rosyjskie (syberyjskie) piosenki oraz tatarskie, baszkirskie i chakaskie utwory wokalne (Chakasi-ludność tubylcza w Południowej Syberii).

Na początku zespół był mieszanym, obecnie śpiewają w nim same Panie.

Kierownik zespołu „Czerwone Jagody” – chórmistrz Larysa Koreniec.

Zespół wyjeżdżał z koncertami do Polski we wrześniu 2000 roku, gdzie wziął udział w odbywających się w województwie Podlaskim Dniach Kultury Syberyjskiej. W październiku 2010 r. na zaproszenie burmistrza Olecka Wacława Olszewskiego odwiedził Olecko na Mazurach w ramach projektu „Losy bliskich na Wschodzie”. Często wyjeżdża z koncertami do polonijnych ośrodków w Południowej Syberii – do Abakanu, Sajanogorska, Szuszenskoje i Karatuzskoje.

Natomiast we wrześniu 2011 roku zespół na zaproszenie Związku Sybiraków wziął udział w uroczystościach 17 września (Dzień Sybiraka i dzień, kiedy Armia Czerwona wkroczyła na polskie Kresy) w miastach Kołobrzegu i Białogardzie. Wracając zespół zwiedził Warszawę, zaśpiewał w Muzeum Niepodległości i kościele w warszawskiej dzielnicy Anin.

Od 2012 r. zespół powiększył się i występuję jako chór żeński.

Członkowie zespołu od początku występują w kurpiowskich strojach ludowych (poszyte przez wokalistki zespołu), obecnie w strojach krakowskich, zakupionych przez Senat RP i przekazanych zespołowi przez Fundację „Oświata polska za granicą”.

Również mają stroje chakaskie i rosyjskie. Niezwykle ciekawe jest artystyczne przedstawienie obrzędu szamańskiego połączonego z tańcem szamana (tancerz Artiom Czernyszew).

Jedną z „wizytówek” zespołu jest polska piosenka ludowa „Czerwone Jagody”, która niewątpliwie wywarła wpływ na wybór nazwy i repertuar zespołu.

Wokalistki zespołu „Czerwone Jagody”

Larysa Koreniec – chórmistrz

Swietłana Wieriasowa

Olga Tiemierowa

Swietłana Ostrian

Tatiana Klusowa

Elżbieta Laskowska – Prezes \”Polonii Minusińska\”

Lubow Kaptyrewa

Helena Kuzniecowa

Helena Postnikowa

Olga Piwikowa

Arina Koreniec

Tatiana Zykowa – sekretarz prasowy