Chór „Chicagowskie Słowiki” przy szkole św. Ferdynanda w Chicago – Chicago, USA

Początki duszpasterstwa dla Polaków w parafii św. Ferdynanda w Chicago to 1994 rok.

Rok później powstała polska szkoła katolicka. Możemy o historii placówki przeczytać na stronie szkoły św. Ferdynanda.

„W okolicy kościoła św. Ferdynanda w Chicago (ulice Central i Belmont) do dziś Polacy stanowią duży procent mieszkańców, liczby te były znacznie wyższe w latach 90., gdy powstała tutaj polska szkoła. Zaczątkiem polskiej edukacji w parafii była nauka religii w języku polskim, zorganizowana we wrześniu 1994 r. z inicjatywy miejscowego polskiego wikarusza ks. Kazimierza Lei. Do pracy katechetycznej poprosił on Siostry Misjonarki, które początkowo dojeżdżały tu z Trójcowa. Już w następnym roku (wrzesień 1995) powołano do istnienia Polską Katolicką Szkołę im. Św. Ferdynanda. Bezpośrednimi założycielami szkoły byli: ks. Jerzy Bielecki (miejscowy wikariusz), Zofia Kass, Edward Cyran i Piotr Tyrka. Wielu cennych wskazówek, przy zakładaniu szkoły, udzielił Wiktor Barczyk – znany z zasług dla oświaty polonijnej. Dzieło zatwierdził, otoczył opieką i udzielił wsparcia ówczesny proboszcz parafii św. Ferdynanda – ks. David Cortesi (Włoch z pochodzenia)”.

Oprócz zajęć programowych szkoła zapewnia uczniom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych: m.in. kółko plastyczne, harcerstwo, zespoły artystyczne.

Jednym z takich zespołów jest chór dziecięcy „Chicagowskie Słowiki”.

Na wspomnianej stronie szkoły możemy przeczytać:

„Pierwszy, profesjonalny dziecięcy chór polonijny “Chicagowskie Słowiki” zaprasza serdecznie dzieci i młodzież w wieku od sześciu do siedemnastu lat na przesłuchania do chóru, które odbywają się w każdy wtorek o godz. 5:45pm (15 minut przed próbą) w kaplicy przy szkole św. Ferdynanda 3131 N. Mason Ave.

Chór ma na celu działalność edukacyjno-koncertową: naukę emisji głosu, śpiewu wielogłosowego, zasad muzyki, jak również branie udziału w festiwalach i koncertach. Chór brał już udział w koncercie z udziałem orkiestry symfonicznej i solistów – oratorium „Szukam Wa”, opartym na testamencie Jana Pawa II, jak również w różnych koncertach m.in. kolęd, pieśni patriotycznej. W ostatnim czasie chór gościnnie wystąpił na koncercie kolęd zespołu „Golec uOrkiestra”. W planach są kolejne projekty muzyczne, zarówno świeckie jak i kościelne z udziałem gwiazd z Polski i nie tylko.

Twórcami programu są państwo Arkadiusz i Eliza Góreccy, którzy są wysoko wykwalifikowanymi muzykami artystami.

Więcej informacji: 708-351-3027 lub 708-539-8535

dr Arkadiusz Górecki

mgr Eliza Kasjan – Górecka