CELE FUNDACJI

Data publikacji: 16 marca 2016

Fundacja pod nazwą „Ave Patria” z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim została ustanowiona 18 czerwca 2010 roku na podstawie aktu notarialnego (Repertorium A859/2010). Fundatorami są Piotr Białek oraz jego syn Maciej Białek.

Cele Fundacji są następujące:

  • Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalno-patriotycznej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
  • Współpraca i ułatwianie kontaktów pomiędzy chórami oraz artystami ze środowisk polonijnych.
  • Wspieranie działalności muzyczno-chóralnej i kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
  • Promowanie działalności patriotyczno-muzycznej.
  • Prowadzenie akcji charytatywnych.
  • Współpraca z instytucjami oraz urzędami administracji publicznej w zakresie działalności kulturalnej,
    patriotycznej i oświatowej.
  • Wspieranie działań mających na celu rozwój społeczności lokalnych.
  • Prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowo-wychowawczej zgodnie z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego.

Fundację tworzą ludzie bezinteresowni i zaangażowani społecznie. Pierwsza siedziba, uzyskana dzięki życzliwości ks. Jana Latonia – proboszcza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, była na terenie dawnego domu parafialnego .